Pulsdiagnos

Eftersom varje mänsklig varelse kan sägas vara ett uttryck för en harmonisk konfrontation mellan de himmelska och jordiska principerna, tar sig varje rubbning av denna balans hos dem uttryck i fysiologiska störningar, och dessa kan konstateras genom mer eller mindre bedömbara oregelbundenheter i den rytmiska pulseringen i det engergiflöde som cirkulerar i vår kropp. När kinesiska läkare tar pulsen, får han reda på om han skall stilla eller stimulera. Genom att undersöka pulsen kan man alltså reda på om en organisk funktion är sjuk till följd av ett övermått av Yin eller otillräcklig Yang, i vilket fall det är en Yin-sjukdom eller om funktionen är störd av ett övermått av Yang och otillräcklig Yin, vilket förorsakar en Yang-sjukdom.

För att återställa balansen måste man alltså beroende på fallet, skingra den princip som finns i övermått eller förstärka den princip på vilken det lider brist.

pulsdiagnos tkm