Kroppens meridianer

Meridianerna utgör grunden i den traditionella kinesiska läkekonsten. Enligt traditionell kinesisk medicin kan en meridian kallas för ”energi”. Det finns 14 meridianer i kroppen. 

För flera tusen år sedan ritades en karta över meridianerna med hjälp av patienternas beskrivningar. Meridianer är inte samma sak som nervbanor eller blodådror. Man kan inte se dem med ögat men man känner till dem i alla fall. Många läkare och forskare har försökt lösa den här gåtan utan att hitta någon förklaring ännu.

Distribution

De fjorton meridianerna som har egna akupunkturpunkter är de tolv huvudmeridianerna samt Ren Mai och Du Mai. De tolv huvudmeridianerna distribueras symmetriskt och bilateralt på kroppens högra respektive vänstra sida. Yin – respektive Yang-meridianer i samma rörelse kompletterar varandra vad gäller rörelseriktningar. Yin-meridianerna på de över extremiteterna har ett neråtgående flöde och Yang-meridianer har ett uppåtgående flöde. Yin-meridianerna på de nedre extremiteterna har ett uppåtgående flöde meden Yang-meridianerna har ett neråtgående flöde.

Du Mai och Ren Mai utgår från perineum och stiger upp mitt på fram respektive mitt på baksidan av kroppen. På framsidan stiger Ren Mai till munnen och på baksidan Du Mai över huvudet till munnen.

Funktioner

Meridianernas funktion är att reglera och distribuera Qi och blod, och därigenom upprätthålla balansen YinYang. Meridianerna underhåller närande funktioner på djupet och försvarande funktioner på kroppytan.

Sjukliga tillstånd manifesterar sig genom symtom och tecken via meridianerna via meridianerna mjöliggöras också en respons på stimuli/influenser (nål, moxa, massage etc.) för att återupprätta balansen YinYang.

Balans

Att erhålla de Qi eller ’Qi-känslan’, är en reaktion som bekräftar att man (via nål massage eller på annat sätt) har kommit i kontakt med Qi på den aktuella punkten och meridianen. Vid all behandling distribueras den influens / påverkan som görs på akupunkturpunkten via meridianen till det aktuella organet eller området som skall påverkas. Vid en tomhet på Qi-Blod -Yin -Yang, behandlar man med nål / moxa / massage/(örter) etc. på akupunkturpunkter.

Vilket sedan leds till det aktuella området via meridianerna. Om man skingrar / reducerar en fullhet i ett organ eller ett område, leds även denna skingrande / reducerande influens via meridianerna.

kroppens meridianer